استراتژی کسب و کار

شناسنامه شغلی، ماتریس شایستگی و اثربخشی آموزش‌های سازمانی

امروز به توجه به تغییرات سریع بازارها و صنایع، کسب و کارها نیازمند چابکی بیشتری برای سازگاری و ادامه جریان ارزش آفرینی برای مشتریان هستند. برای چابکی بیشتر و سازگار شدن این سرعت بالای تغییرات، نیازمند جریانی از یادگیری سازمانی هستیم. اینجا قصد ندارم به مفهوم سازمان‌های یادگیرنده پیتر سنگه بپردازم یا اهمیت یادگیری و …

استراتژی رقابت سالم؛ پیروزی بر رقیبان با رویکرد ارزش آفرینی

استراتژی رقابت سالم

رقابت ناسالم رقابتی است که در آن با استفاده از استراتژی‌های تاریک، تبلیغ بر علیه آنها و ضربه مستقیم به رقیبان قصد چیره شدن بر آنها را داریم. ورود به رقابت ناسالم، ورود به یک بازی با مجموع صفر است که برای برنده شدن در آن باید بقیه ببازند. اما در رقابت سالم ما با …

رهبر هزینه چگونه می‌تواند رهبر بازار هم باشد؟

مایکل پورتر در دیدگاه‌ها و کتابهای خود، استراتژی‌های شرکت‌ها را در ۳ دسته کلی قرار می‌دهد. استراتژی تمایز، استراتژی تمرکز و استراتژی رهبری هزینه. البته فعلا از این موضوع بگذریم که دیدگاه پورتر براساس یک دسته بندی کلی دیدگاه‌های استراتژیک در کسب و کار، دیدگاه مبتنی بر بازار است. در سر دیگر این پیوستار، دیدگاه …

لیست کتابهایی که در حوزه استراتژی مطالعه کردم

از آخرین مطلبی که منتشر کردم بیش از ۱ ماه گذشته. اما امروز می‌خواهم بهانه‌ای جور کنم و موضوعی برای نوشتن دست و پا کنم تا بتوانم دوباره بنویسم و دوباره دست به قلم (شما بخوانید دست به کیبورد) شوم. می‌خواهم کتابهایی را که در حوزه استراتژی مطالعه کردم، لیست کنم و در چند پاراگراف …