بازاریابی محتوایی

قیف بازاریابی محتوایی (۴)-بررسی مرحله سوم قیف

قیف بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی ابزارها و تکنیک‌ها مختلفی برای پیاده سازی موثرتر فرآیندهایش دارد. یکی از آنها قیف بازاریابی محتوایی است. با یک نوشتار سریالی در مورد قیف بازاریابی محتوایی طرف هستید. این نوشتار قسمت چهارم این سریال است. سریالی که بنا دارد آناتومی قیف را بررسی و تشریح کند و از تمام جوانب آن را تحلیل …

قیف بازاریابی محتوایی (۳)-بررسی مرحله میانی قیف

قیف بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی ابزارها و تکنیک‌ها مختلفی برای پیاده سازی موثرتر فرآیندهایش دارد. یکی از آنها قیف بازاریابی محتوایی است. با یک نوشتار سریالی در مورد قیف بازاریابی محتوایی طرف هستید. این نوشتار قسمت سوم این سریال است. سریالی که بنا دارد آناتومی قیف را بررسی و تشریح کند و از تمام جوانب آن را تحلیل …

قیف بازاریابی محتوایی (۲)-بررسی مرحله اول قیف

قیف بازاریابی محتوایی

بازاریابی محتوایی ابزارها و تکنیک‌ها مختلفی برای پیاده سازی موثرتر فرآیندهایش دارد. یکی از آنها قیف بازاریابی محتوایی است. با یک نوشتار سریالی در مورد قیف بازاریابی محتوایی طرف هستید. این نوشتار قسمت دوم این سریال است. سریالی که بنا دارد آناتومی قیف را بررسی و تشریح کند و از تمام جوانب آن را تحلیل …

قیف بازاریابی محتوایی (۱)-اهداف، مبانی و کاربردها

قیف بازاریابی محتوایی

محتوا و بازاریابی محتوایی را قبلا در یک نوشتار جداگانه تعریف کردیم. در یک تعریف ساده، بازاریابی محتوایی روشی برای بازاریابی به وسیله محتواست. محتوا صرفا مقاله و کتاب و متن نیست. بلکه حتی یک پیامک ۱۰ کلمه‌ای هم مصداقی از محتواست. یا به عبارت شفاف‌تر، هرچیزی که خورشید به آن بتابد محتواست! بازاریابی محتوایی …

۲ ویژگی اصلی یک بازاریاب محتوایی موفق چیست؟

ویژگی‌های یک بازاریاب محتوایی موفق چیست؟

وقتی از بازاریاب محتوایی حرف می‌زنیم، از کسی می‌گوییم که با ابزار محتوا بازاریابی می‌کند. از محتوا استفاده می‌کند تا محصول یا خدماتی را جا بیندازد و بتواند برند مشخصی را در ذهن مشتری جایگاه یابی کند. بازاریابی محتوایی هم مانند هر فرآیند دیگری که نقطه آغازی و پایانی دارد، نیاز به سنجش تاثیر گذاری …