معرفی کتاب

کتاب بازاریابی محتوایی جو پولیتزی

جو پولیتزی- نویسنده کتاب بازاریابی محتوایی

در این نوشتار به معرفی کتاب بازاریابی محتوایی (Epic Content Marketing) جو پولیتزی (Joe Pulizzi) بپردازیم. این کتاب در بازار نشر ایران به نام‌های بازاریابی محتوایی حماسی و قدرت محتوا نیز ترجمه شده است. جو پولیتزی و کتاب بازاریابی محتوایی جو پولیتزی یکی از پیشگامان مفهوم بازاریابی محتوایی و استفاده از محتوا به صورت یکی …