کسب و کارهای کوچک

تعریفی برای کسب و کار کوچک

براساس بسیاری از منابع، معیارهای طبقه بندی اندازه کسب و کارها براساس تعداد پرسنل و درآمد سالانه کسب و کارهاست. در این نوشته به بررسی معیارهای شناخت و طبقه بندی کسب و کارهای کوچک می‌پردازیم. البته باید اشاره کنم که معیارهای مورد اشاره این نوشتار، صرفا برای طبقه بندی کسب و کارهای انتفاعی مورد استفاده …