گزارش عملکرد

سال ۱۴۰۱ و یک تغییر کلان

شاید برای نوشتن چنین مطلبی، کمی دیر باشد، اما نوشتن اولین مطلب این وبگاه در سال ۱۴۰۲ را بهانه‌ای و حسن آغازی برای یک هدف در نظر می‌گیرم. هدف نوشتن منظم هفتگی در این خانه مجازی و تقویت کیفیت ارتباطات آنلاینم با مخاطبانم. این نوشته، به مرور غیر دقیق و غیر جزئی سال ۱۴۰۱ اختصاص …