سیستم آموزش | چه چیزی به فرزندم بیاموزم تا در قرن پیش رو بیکار نماند؟!

مقدمه بحث آموزش و چگونگی طراحی و اجرای سیستم آموزش، از چالش‌های بزرگ دولت‌ها بوده است. از قرن‌ها پیش بخصوص با انقلاب صنعتی در اروپا، خانواده‌ها نیاز به یک سازمان متمرکز برای اجرای آموزش و پرورش فرزندانشان را احساس می‌کردند. هر دولتی که بر سر کار می‌آمد یکی از وظایف اصلی‌اش تربیت و آموزش نسل …