فرآیند مشترک در تولید همه محتواها (آنلاین و آفلاین)

فرآیندهای مشترک در تولید محتوا

تولید و توزیع محتوا بدون هدف و استراتژی مشخص، همانند پرتاب تیری در تاریکی است. برای زدن به هدف باید هزاران تیر پرتاب کنید. اما با هدف و استراتژی مشخص، در جنگ بازاریابی محتوایی، به یک تک تیرانداز تبدیل می‌شوید. به این ترتیب با محتوای کمتر، به اهداف بزرگتری می‌رسید.

موفقیت در قربانی کردن هوشمندانه گزینه‌هاست

قربانی کردن هوشمندانه گزینه‌ها

تمایز در هر چیزی هم که باشد، قطعا در شباهت‌ها نیست. نمی‌دانم چگونه انتظار داریم انتخاب‌ها، ارزش‌ها و نگاهمان به دنیا را تغییر ندهیم اما بازهم به موفقیت و تمایز برسیم. چگونه انتظار داریم یادگیری مادام العمر را سرلوحه خودمان و سبک زندگی‌مان قرار ندهیم و به موفقیت و شادکامی برسیم. چگونه انتظار داریم در …

محتوای سبز؛ تولید، توزیع و به روز رسانی (راهنمای کامل)

تولید محتوای سبز

کسب توجه و به نتیجه رسیدن با تولید محتوا در عصری که با اقیانوسی از محتوا در زمینه‌های مختلف روبرو هستیم، کار بسیار سختی است. اما راه‌هایی برای ایجاد تمایز پایدار، رشد و بهبود مستمر پایگاه و کانال محتوایی شما وجود دارد. یکی از این راهکارهای جذاب برای پیشی گرفتن از رقیبان و البته رقابت …

دروازه رشد و بالندگی از درون باز می‌شود

توسعه فردی، بهبود مستمر و رشد حقیقی از درون آغاز می‌شود و به بیرون تسری می‌یابد. دروازه رشد و توسعه مهارت‌ها، از درون قفل است. کسی که خودش نخواهد موفق شود، هیچکس دیگری نمی‌تواند به او انگیزه موفق شدن را القا کند.  به همین دلیل است که شما صرفا در حد تلنگر به دوستان و …

راهنمای کامل تولید محتوای صفحه محصولات

صفحه محصول و تولید محتوا برای آن، مرحله‌ای است که در ابتدای هر فروش اینترنتی قرار دارد. اگر محصولات یا خدماتی داریم که می‌خواهیم در اینترنت بفروشیم، باید برای آن یک صفحه محصول مناسب بنویسیم و طراحی کنیم. گام اول در اقدام به خرید، آگاهی است. دانستن ویژگی‌ها و مزیت‌های محصول، عکس محصول، مشخصات فنی، …