معرفی افراد

برای حمیدرضا صدر-کسی که فوتبال را زندگی کرد

حمیدرضا صدر

جام ملت‌های اروپای ۲۰۲۰ که به دلیل شیوع ویروس کرونا به ۲۰۲۱ موکول شده بود، چند روزی هست که به اتمام رسیده. ایتالیا برای چهارمین بار به فینال رسید و حریف انگلیسی شد که برای اولین بار به فینال راه یافته بود. در ضربات پنالتی اما این آتزوری‌ها بودند که پخته‌تر عمل کردند و سه …