کایزون

نوشته‌های یک استراتژیست کسب و کار

هستن=!نمایاندن

بدون دیدگاه

جرات کنید راست و حقیقی باشید

جرات کنید زشت باشید!

اگر موسیقی بد را دوست دارید، جرات کنید و بگویید؛

رک و راست بگویید…

خود را همان که هستید نشان دهید.

این بزک تهوع انگیز دورویی و دوپهلویی را

از چهره روح خود بزدایید.

با آب فراوان بشویید!

رمان ژان کریستوف؛ اثر رومن رولاندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.